Usluge stranim državljanima

Uz redovne usluge koje pružamo našim klijentima, te s obzirom da je Agencija podružnica Njemačke agencije za nekretnine, stranim klijentima pružamo i dodatne usluge, a sve sa ciljem da olakšamo dolazak u Hrvatsku, obilazak nekretnina, upoznavanja sa lokacijama, kupnju i kasniju brigu oko nekretnine. Naši agenti su izvorni govornici na Njemačkom jeziku, stoga je več sama komunikacija jednostavnija i pristupačnija. Također, našim klijentima organiziramo smještaj, po potrebi otvaranje firme, a nakon kupnje nudimo uslugu održavanja i iznajmljivanja kupljene nekretnine.

USLUGE STRANIM KLIJETIMA (KUPNJA):
 • Analiza potreba i želja – savjetovanje o stanju tržišta
 • Pronalazak i prezentacija nekretnina
 • Terenski obilazak nekretnina na našim licenciranim agentima( izvorni govornici Njemačkog jezika)
 • Provjera dokumentacije i pravna podrška(naš odvjetnički tim izrađuje ugovore koji se obavezno prevode na matični jezik kupca)
 • Angažman ovaštenog sudskog tumača i prevoditelja
 • Priprema sve potrebne dokumentacij ( vađenje OIB broja, dokumentacije potrebne za uknjižbu prava vlasništva)
 • Ishođenje dokumentacije na ime novog vlasnika
 • Prijenos komunalnih obveza na novog vlasnika
DODATNE USLUGE STRANIM KLIJENTIMA:
 • Organizacija smještaja i upoznavanje sa lokacijama – sadržajima, ponudom..
 • Ishođenje rješenja za kategorizaciju smještaja
 • Otvaranje firme
 • Priprema nekretnine za iznajmljivanje i povezivanje sa agencijom za iznajmljivanje – booking
 • Property management – čiščenje, održavanje bazena, okućnice, briga o gostima, prijava gostiju
 • Provjera i održavanje nekretnine izvan sezone, čuvanje kljuća, slanje računa...